xoves, 6 de xuño de 2013

Solicitude de mellora nas condicións da cafetaría e servizo de comedor de San Caetano

Anteriormente tivemos coñecemento de se está tramitando un novo contrato de concesión do servizo da cafetaría/comedor do edificio administrativo de San Caetano. Son frecuentes as achegas de opinións e suxestións das traballadoras e traballadores do centro, principais usuarios, sobre o funcionamento deste servizo. Porén, a Xunta non ten artellado ningún sistema de participación das traballadoras e traballadores públicos na configuración deste servizo.

Xa que logo, presentamos diversas alegacións con relación aos pregos actuais de prescripcións técnicas, no senso de mellorar o servizo e facilitar a participación das e dos traballadores deste centro na súa configuración, como por exemplo: 

Rede Corporativa da Xunta: Acceso bloqueado

Non é a primeira vez que diriximos un escrito á AMTEGA pedindo explicacións sobre o bloqueo no acceso a determinadas páxinas web de contido ideolóxico de esquerdas. Non queremos pensar que este tipo de diferenza de criterio á hora de bloquear o acceso web se deba a un criterio de discriminación ideolóxica, xa que, de selo caso, estaríamos a falar de CENSURA.

Nunha ocasion anterior, este problema, que entedíamos daquela como puntual, foi solucionado tamén despois de presentar un escrito. Non entanto, observamos que a Administración persiste nesta actitude. Gustaríanos coñecer o criterio para bloquear reiteradamente determinadas páxinas que defenden unha política alternativa de esquerdas, anticapitalista e mesmo facilitan información sindical. Curiosamente desde os equipos informáticos dos Servizos Centrais da Xunta non hai problema en acceder a páxinas web de exaltación da figura de dictadores e partidos políticos, sindicatos ou organizacións de extrema dereita.