xoves, 18 de xullo de 2013

Volve o plus dos altos cargos

Pero non estaba suspendido o plus dos altos cargos? Pois si, pero hai outro.

O mércores, 17 de xullo, rebentou na prensa a existencia dun plus b dos altos cargos, que non en b. O plus ao que nos referimos aparece recoñecido no artigo 19 da Lei galega de Orzamentos para 2013 e chámase “complemento de persoal”. Este complemento trata de compensar a “perda retributiva” do persoal funcionario que pase a formar parte da élite de altos cargos e, sensu estricto, retribúe un traballo que non se está realizando. Semella unha brincadeira pero non o é:

martes, 16 de xullo de 2013

Os minijobs nos servizos centrais da Xunta: Dirección Xeral de Comercio

Baixo teóricas bolsas de formación a Dirección Xeral de Comercio pon a traballar no seu centro a mozas e mozos universitarios cun alto grao de cualificación para facer desde introdución de datos para Comercio ata Powerpoints para o Gabinete.

No DOG do 15 de xullo publícase a resolución de concesión de 4 bolsas de “formación” na Dirección Xeral de Comercio. As ditas bolsas veñen convocándose con periodicidade anual desde o ano 2008 cun número variable tanto en persoas bolseiras como retribucións. O punto álxido tivo lugar en 2010 con 8 bolsas cunha retribución brutas de 1.300; actualmente, e consonte á Orde da convocatoria,  as retribucións son de 900€ e as persoas bolseiras teñen que pagar do seu peto tanto un seguro de saúde como de accidentes laborais.

xoves, 11 de xullo de 2013

Feijóo non quere persoal funcionario tramitando as reclamacións das preferentes

Prefire a empresa da súa irmá, EULEN

Máis dun terzo do persoal que traballa no Instituto Galego de Consumo son asistencias técnicas. Apártase ao persoal funcionario que non é de confianza de temas políticamente sensíbeis como a tramitación de expedientes das preferentes.

O 4 de abril a sección sindical da CIG de persoal funcionario nos Servizos Centrais da Xunta rexistraba un escrito dirixido tanto ao Instituto Galego de Consumo como á Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa. No dito escrito expuñamos que tiñamos constancia, porque así o vemos cada vez que acudimos as súas instalacións de visita sindical, que na sede central do instituto está traballando un bo número de persoas que non son persoal funcionario. Este persoal alleo incrementouse en boa medida coa tramitación dos expedientes de reclamacións das preferentes como se o persoal funcionario dos Servizos Centrais non estivese capacitado para facer ese traballo.

venres, 5 de xullo de 2013

Boletín Servizos Centrais - xuño 2013: Feijóo e o narco do barco

  • Lei do emprego público: alfombra vermella para a corrupción.
  • Empregados públicos contra a corrupción.
  • Novas breves (concursos de traslados, procesos selectivos, listas substitución, normativa aplicable ao persoal)
  • Humor (paquete mato, onde ir de vacacións este ano sen o específico da túa extra?)

Para descarga pinchar aquí


Suba de prezos na cafetaría de San Caetano e máquinas expendedoras

A sección sindical de persoal funcionario da CIG presentou diversas propostas de mellora do cal no prego de prescricións técnicas das que só atopamos recollido a ampliación de horario de comedor para conciliar coa nova realidade da flexibilización horaria (de 14:00 a 17:00h) ou o establecemento dun prezo reducido para o almorzo completo.
O resto de alegacións non foron atendidas (participación dos órganos de representación, valoración positiva nos pregos de utilización de produtos da nosa terra e/ou ecolóxicos, uso do bono por gasto mínimo e non só nos menús, establecer os ½ menús, control de prezos en función das variacións salariais aos empregados públicos, disposición de instalacións da cafetaría para xente que traía comida da casa...).
SUBA DE PREZOS
A pesar do que líamos este venres na edición dixital de Santiago da Voz de Galicia do barato que nos sae aos funcionarios tomar un café ou comer grazas a papá Xunta, na contrata publicada estes días no DOG atopamos unha suba da maioría de produtos superior ao IPC e que non ten en conta para nada a nosa perda de poder adquisitivo de entorno ao 20% destes últimos 3 anos. De feito, o prezo do café na cafetaría é do pouco que se mantería na lista de prezos máximos do prego, prezos ao que se soe axustar a oferta real definitiva.