venres, 14 de febreiro de 2014

Propostas de mellora de accesibilidade, mantemento e servizos comúns dos centros dos servizos centrais da Xunta de Galiza

Desde a Xunta de Persoal dos servizos centrais impulsáronse varias cuestións relacionadas coa accesibilidade, mantemento e servizos comúns dos diferentes centros dos servizos centrais da Xunta de Galiza. A meirande parte fican parados por cuestión orzamentarias, outros porque hai que estar continuamente enriba para que conseguir pequenos cambios.

Aparcamento San Caetano
O aparcamento a cuberto que ten a Xunta en San Caetano contratado só conta con 400 prazas e os problemas para aparcar polos arredores son evidentes para as traballadoras e traballadores de San Caetano pero tamén para o resto do persoal doutros centros dos servizos centrais que teñen que vir a San Caetano por cuestións xerais, sindicais, de persoal, servizo médico, etc.
Temos queixas de traballadoras e traballadores públicos que se lle desactivou a tarxeta mentres persoal que non é Xunta fai uso gratuíto. Solicitamos criterios de uso e acceso a este aparcamento.

Café solidario na cafetaría da estación de autobuses de Compostela

Ao lado mesmo do edificio administrativo de San Caetano está tendo lugar un peche dos seus traballadores na cafetaría da estación da autobuses

A empresa actual renunciou, o concurso da concesión quedou deserto e as instalacións teóricamente pechadas desde o martes, 11 de febreiro. Porén, os 6 traballadores esíxen unha solución xa que se atópan en terra de ninguén: non están despedidos e non poden cobrar o paro nin tampouco teñen nómina.

Dedidiron pecharse no local para que este non peche e seguen atendendo aos usuarios co material que lle resta de xeito totalmente gratuíto.

Pedíronnos aos traballadores e traballadoras de San Caetano e arredores o noso apoio. Se queres, podes parar a tomar un café solidario e asinar o seguinte escrito de apoio dirixido ao Concello de Santiago. 

ÚLTIMA HORA: O luns, 17 de febreiro, ás 17:00h podería producirse un intento de desaloxo. 

luns, 10 de febreiro de 2014

Despilfarro da EGAP na distribución "deluxe" do seu plan de formación 2014

Nos corredores do edificio administrativo de San Caetano aparecereon tirados varios exemplares en papel satinado e a toda cor do Plan de Formación EGAP 2014.

A publicidade deste plan foi feita mediante medios electrónicos e pódese atopar no seguinte enderezo. Porén, a EGAP fixo unha tirada indeterminada en formato libriño coas páxinas satinadas e a toda cor. Parte da dita tirada, que teñamos coñecemento, foi distribuída polo edificio administrativo de San Caetano (edificio dos espellos, corredores de Facenda, etc.).

venres, 7 de febreiro de 2014

A Xunta de Galiza permite o incumprimento do contrato de limpeza anual dos edificios administrativos por preto de 7 millóns de euros

A Xunta de Persoal dos servizos centrais denuncia na seguinte nota de prensa que a Xunta de Galiza está a pagar por uns servizos que non se prestan sen que a esta lle importe demasiado a pesar da elevada cantidade deste contrato. Din que cabe preguntarse se á Xunta lle sobra o diñeiro ata tal punto de poder permitirse este incumprimento ou se estamos ante un indicio de prevaricación.

O 31 de maio de 2012 formalizouse o contrato de limpeza dos distintos edificios administrativos da Xunta de Galicia. A empresa gañadora foi a única que se presentou: Limpiezas Pisuerga Grupo Norte, S.A. por valor de 5.597.861,00 € (IVE excluído); só 2.139€ por baixo do orzamento base de licitación 5.600.000,00 € (IVE excluído). Actualmente o dito contrato encontrase prorrogado.

Logo da lectura dos pregos, podemos asegurar que o mencionado contrato está sendo incumprido, sen que por parte da Administración se impoñan ao adxudicatario ningún tipo de penalización ou se teña resolto este, con perda da garantía, tal e como establecen os pregos e a lexislación correspondente.