martes, 19 de agosto de 2014

Aumenta o lucro privado na atención ás persoas maiores

A CIG denuncia que se dedican 2,7 millóns de € para a xestión privada de residencias de maiores, mentres os centros públicos sufren continuos recortes.

Beatriz Mato publica hoxe no DOG os convenios con residencias privadas mentres manten en ceo o incremento de prazas en residencias públicas da Xunta de Galiza.O DOG do LUNS 18 DE AGOSTO DE 2014, publica o anuncio de contratación de xestión de servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas residencias para persoas maiores en centros privados en diversos concellos de Galicia. O orzamento da licitación é de 690.044 euros que supon a ampliación dos concertos con residencias privadas e supón un desembolso do erario público, isto é dos cartos de todos os cidadans, de 2,7 millons de euros no ano 2014.


Beatriz Mato, esta finalizando durante este verano de 2014,  a folla de ruta de traspaso ás empresas privadas da atención ás persoas maiores en situación de dependencia e que necesitan o seu ingreso nunha residencia de maiores. En pleno mes de agosto a consellería de Traballo e Benestar pública unha resolución pola que se engorda a subvención para prazas en residencias privadas, de tal xeito que queda no olvido a creación de prazas en residencias públicas, nas que dende o 16/11/2007 que se inaugurou a Residencia de Maiores de Volta do Castro en Santiago non se levou adiante nengún incremento de vacantes, co que se consolida durante todo o mandato de Beatriz Mato a política de incremento cero en prazas para persoas maiores en residencias da Xunta de Galicia. Engordandose o lucro e beneficio de empresas privadas no negocio de atención ás persoas maiores e facendo imposible que as residencias públicas poidan atender a demanda de miles de persoas dependentes que reclaman ser atendidos en centros públicos.