venres, 26 de setembro de 2014

Feijóo, paga o que debes!!!
O Goberno da Xunta insiste no seu plan de devolvernos o 25% da paga extra de Nadal de 2012 en dous cómodos prazos no 2015 e 2016.

Ese 25% coincide coa parte devengada desa extra antes do recorte, eses 44 días que a Xustiza recoñeceu en diferentes ámbitos que non podían quitarnos con carácter retroactivo e que algunhas Administracións xa devolveron.

A Xunta non é unha charcutería, e aínda que chourizos habelos, hainos, non queremos “metade de cuarto” de paga extra, queremos o que é noso, o que se nos debe... ou non hai que pagar o que se debe, Sr. Feijóo, e máis cando estamos falando das nóminas das que dependen moitas familias e comen as nosas fillas e fillos? 

Por iso, animamos ás traballadoras e traballadores públicos galegos a colocar nos seus postos de traballo cartaces como os que acompaña esta publicación. 

Descargar cartaz

Teñen cartos para rescatar aos bancos e logo botan á xente da súa casa

O Instituto Galego de Vivenda e Solo recorta 800.000€ en gastos de persoal


En plena situación de emerxencia social coa vivenda, con centos de desafiuzamentos ao ano no noso país, o organismo autónomo da Xunta con competencias nesta materia amortiza 36 postos de persoal funcionario, 10 dos cales están ocupados, co que dificulta a atención, xestión e o asesoramento necesarios.
 
O 25 de setembro houbo unha primeira reunión para tratar a modificación da relación de postos de traballo (RPT) do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Nesta modificación proponse a amortización de ata 36 postos de persoal funcionario fronte aos 11 que se crean, o que supón un recorte no capítulo de persoal de máis de 800.000€.

A conclusión que loxica é que esta proposta concreta que nos achega a Xunta, con este brutal recorte, non resulta moi coherente coa continúa mensaxe de recuperación económica e boa marcha da Administración autonómica.

xoves, 25 de setembro de 2014

Tres encomendas de xestión da Subdirección Xeral de Metereoloxía a Tragsatec en 6 meses para suplir a falta de persoal público

O sector da Autonómica da CIG de Compostela denuncia o abuso deste mecanismo e asegura que son prazas estruturais


O sector da Autonómica da CIG-Administración de Compostela vén de denunciar o “abuso” das encomendas de xestión nas consellarías. Sinala que se vén de publicar unha nova da Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Medio Ambiente con Tragsatec para apoiar á Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Investigación. Denuncia que esta sería a terceira encomenda de xestión coa mesma empresa en menos de 3 meses e que se recorre a este mecanismo para suplir a falta de empregadas e empregados públicos.
Segundo explican, esta subdirección xeral conta só con 5 persoas (incluído o subdirector e secretaria) e recentemente se retocou a relación de postos de traballo sen engadir máis persoal. Engaden que outras encomendas con esta empresa xa derivaron nesta consellaría na creación de até 14 prazas por sentenza xudicial só nos servizos centrais, o que entenden que demostra que “este tipo de traballos son estruturais e polo tanto son necesarios máis empregados e empregadas públicas”.


xoves, 18 de setembro de 2014

Grazas, Montoro!No BOE do 17/09/2014 publícase a "Lei de racionalización do Sector Público e outras medidas de Reforma Administrativa". Con esta linguaxe mentirosa que se emprega desde o goberno quere dicer "de restricións", "de control" e "de contrareforma" das Administracións públicas.


En calquera caso, como guinda do pastel trae un carameliño hipócrita (un moscoso máis, despois de roubarnos un lote deles). Xa que logo, a cousa para este ano e para os seguintes (mentres non volva a cambiar) queda tal como sigue: 5 por lexislación estatal e 2 polas instrucións de permisos, vacacións e licenzas (DOG 20/03/2013), facendo un total de 7. 


Ollo porque xunto con este caramelo veñen modificacións substanciais no EBEP: regulamentación do persoal interino, a introdución do persoal militar na administración ou sobre a mobilidade do persoal entre Administracións.


Xa que logo, parece que agora interesa estar a ben coas empregadas e empregados públicos porque a semana pasada saltaba tamén a seguinte nova, a raíz da preparación da Lei de Orzamentos do Estado: