mércores, 30 de marzo de 2016

MALDITA PRENSA SUBVENCIONADA (II)

A prensa subvencionada magnifica o que resta da devolución da nosa paga extra de 2012 e non se pon nin de acordo na cifra.

Estes días sorprendeunos a Xunta, en pleno período festivo, cun reparto de 841.000 € para os medios de comunicación convencionais. Esa que lemos nos bares e que adoita a ter EREs, a traballar con bolseiros e bolseiras, a ter ao seu persoal sen contrato ou, no mellor dos casos, en condicións laborais fraudulentas. Que moitos, como o Correo Gallego, están na quebra económica total pero se adican a facer curiosas campañas noxentas contra outras administracións cando non os untan tan ben.

A Voz de Galicia lévase 481.236,44 €, máis da metade dos 841.236,44 € que se reparten total. O resto dos medios non din nada, todos asumen a supremacía do medio de prócer coruñés, como algo normal porque todos reciben un cacho de pastel suculento. Todos teñen a súa parte e todos calan. Hai un xénero cinematográfico que aborda moi ben este tipo de ambientes...

Aberto o prazo para solicitar o Fondo de Acción Social relativo á axuda para a atención de persoas con discapacidade

No DOG do mércores, 30 de marzo de 2016 publicouse a resolución da Dirección Xeral da Función Pública, cos  criterios de repartición do fondo de acción social para o exercicio económico do ano 2015, relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.  

Esta axuda é incompatible coa do artigo 35 do V Convenio Colectivo para o persoal laboral. E isto é todo o que queda da "Acción Social" nesta empresa chamada Xunta de Galiza tras a lei de medidas "temporais".

As solicitudes cubrense electrónicamente a través desta ligazón, imprímense e logo hai que presentalas nos servizos de persoal para a súa certificación. Finalmente presentaranse por rexistro.

Ollo cos prazos!

luns, 28 de marzo de 2016

A Xunta paga outros 840.000€ en convenios coa prensa para comprar xornais en papel e outras cuestións

É posible así agardar obxectividade e independencia nas novas que falan da Xunta?

No DOG do 23 de marzo publicáronse unha serie de convenios da Secretaría Xeral de Medios cos clásicos xornais galegos de prensa escrita por un valor total de 841.236,44 €. Desta volta destacan polo seu orixinal motivo para repartir pasta, no sentido que son destinados maioritariamente ao "fomento da lectura da prensa escrita" ou "do uso das novas tecnoloxías" nos centros docentes galegos. Do total deses cartos, o grupo da Voz de Galicia volve arrasar, levando desta volta un total de 488.519,92€.

Dentro desta cifra atópanse tamén un par convenios clásicos coa Corporación Voz de Galicia, S.L.U. para "a divulgación de información sobre a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i) en Galicia" (120.000€) e máis "a difusión informativa da capitalidade de Santiago de Compostela nos medios de comunicación" (125.000€); por este motivo tamén van outros 115.000 € para Editorial Compostela, S.A.

Convenios de colaboración para comprar xornais para os centros educativos

Aumenta a sinistralidade laboral nun 10% na Xunta de Galiza

O 2015 foi outro ano máis con malos datos de sinistralidade laboral no noso país e tamén na Xunta de Galiza, onde subiron un 10% o número de accidentes laborais, pasando de 458 a 506 accidentes de traballo con baixa laboral cunha media de 22 días de duración. A estas cifras hai que sumar 413 accidentes laborais rexistrados sen baixa.

Igual que no país, desde 2010 levamos un aumento contínuo do número de accidentes laborais, o que ten que ver cos recortes, a diminución do reforzo do persoal e a sobrecarga de traballo. Se ben a maioría veñen catalogados pola mútua como accidentes leves, o ano pasado houbo un falecemento, un accidente moi grave e 7 graves. Destacan as consellarías de Política Social e Medio Rural pola alta taxa de accidentabilidade.

O infarto como continxencia opcional nas ofertas de adxudicación da poliza de accidentes para o persoal da Xunta

Outra vez nos pregos de contratación que dan pé ao contrato do vindeiro seguro colectivo de accidentes do persoal ao servizo da Xunta de Galiza non figuran os infartos como continxencia cuberta se non son declarados como accidentes laborais.

A Xunta de Galiza, coma tantas outras entidades públicas e empresas, ten concertado un seguro colectivo de accidentes do seu persoal. Este seguro cubre ao persoal que traballa na Administración Xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos, axencias autonómicas e entes públicos.

Na actualizade ese seguro é bianual e remata a súa vixencia o 30 de xuño de 2016. Xa que logo, desde principios de marzo aunciouse o novo contrato de servizos de seguros. Admítense ofertas até o 13 de abril. Se ben este ano sube o diñeiro destinado dun orzamento máximo de licitación de 1.988.000,00 €  a  2.300.000,00 €, e  mantéñense as garantías e capitais asegurados.

Tes máis información na nosa páxina do Facebook

No enderezo https://www.facebook.com/CIGSanCaetano tes a nosa páxina nesta rede social. 

Nela poderás atopar, compartir e comentar a información dun xeito máis inmediato, con resumos de prensa e publicacións de interese dos boletíns oficiais, mobilizacións, denuncias, convocatorias, actualidade, etc.

mércores, 23 de marzo de 2016

Ampliáse a Oferta de Emprego Público da Xunta con 10 bolsas de "formación"

Segue a Xunta fomentando a política de traballo precario nas súas instalacións, desta volta desde a Axencia Galega de Turismo. No DOG do 23 de marzo publícase a convocatoria de dez "bolsas de formación práctica en diversas áreas" desta axencia para o ano 2016; 8 para traballar en oficinas de turismo e 2 para traballar na Área de Estudos Turísticos. No DOG do 2 de marzo do 2015 xa figuraba a convocatoria do ano pasado e sume e segue.

Chega o verán, vacacións e repunte do turismo e se hai que reforzar as oficinas de ídem pois tiramos de bolseiros, iso si, para a súa formación práctica, a pesar de que puntúea a "experiencia previa" na propia convocatoria. Ou a caso o 100% do traballo derivado desa formación, desbótase ou non se aproveita? E aí xa temos materia de demanda laboral. Precisamente, no eido laboral recordamos que existe un modelo de contrato de formación para persoas con titulación universitaria ou de formación profesional de grao medio ou superior que se chama "contrato de traballo en prácticas".  No eido da Función Pública e visto que se repite, non estaría de máis crear as prazas necesarias en RPT e cubrilas consonte aos procedementos legalmente establecidos.

Oferta de Emprego Público Estatal para 2016 publicada no BOE

Publícase no BOE do 22 de marzo de 2016, a oferta de emprego público para o ano 2016; ademais, publícanse no mesmo boletín as Ofertas de Emprego Púbico da Policía Nacional e a Garda Civil, en ofertas independentes. Como no caso da Xunta destaca por ser a oferta máis grande nos últimos anos, coincidindo co cambio de ciclo político e a tan cacarexada "recuperación" que non chega a todo o mundo por igual.

Establece como novidade esta oferta de emprego público que as convocatorias incluirán unha previsión sobre a duración máxima de, polo menos, a fase de oposición do proceso selectivo, incluíndo que a celebración do primeiro exercicio da citada fase, terá que celebrarse nun prazo máximo de catro meses contados a partir da publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado». Igualiño que na Xunta, non credes?

martes, 22 de marzo de 2016

Outro bluf de xuntanza por mor dos futuros concursos de traslados

O venres, 18 de marzo, houbo unha xuntanza para falar do "vindeiro concurso de traslados dos grupos IV e V do persoal laboral da Xunta de Galiza". Pois ben, foi unha desas reunións das que non achegaron cousas que deberían ter achegado: borrador e prazos.

Por certo, que a convocatoria era para "falar" non só dos criterios do vindeiro concurso de traslados dos grupos IV e V senón que tamén sacaron o temiña do concurso permanente tanto de persoal laboral como funcionario. Pero como no caso do anterior, tampouco había criterios dos que falar, só falar de que proximamente nos enviarán eses criterios, tanto dun como doutro. Tampouco aclaran como de vindeiro no tempo será ese concurso de persoal laboral e como de vindeira será a implementación do concurso permanente, que isto afectaría tamén ao persoal funcionario. Resulta evidente tamén que á volta da esquina hai eleccións autonómicas.

Datos de flexibilidade e teletraballo: 8.565 persoas con flexiblidade mais só 124 co teletraballo

A Administración remítenos os datos acumulados das flexibilidades horarias e do teletraballo con relación á data de 31 de xaneiro.

Este mes volveu a aumentar significativamente (un 10%) as resolucións favorables de teletraballo que se ben os datos absolutos seguen sendo ínfimos: son só 124 persoas as que gozan do réxime do teletraballo fronte os 2.000 potencias usuarios segundo cifras da propia Administración. En concreto, desas novas 12 resolucións favorables, todas nos Servizos Centrais, a metade corresponden a postos de informática (solicitudes que levaban tempo atrancadas), o resto son dúas de letrado/a xefe, dúas de inspector/a urbanístico, unha de asesor/a xurídico e outra de técnico/a superior de xestión. Non houbo denegacións.

"O TTIP é innecesario e perigoso": Joseph Stiglitz economista galardoado co premio nobel

En España non se fala moito desto a pesar de que nos vai afectar como cosumidores/as, como usuarios/as dos servizos públicos,como traballadores/as,  e como persoas que vivimos nun entorno medioambiental. 

"O TTIP é innecesario e perigoso. O seu impacto no comercio non será grande pero o dano á protección dos consumidores e á democracia si será grande" Ista é a voz de  Joseph Stiglitz economista e premio nobel que ten declarado en diversas ocasións contra este tratado internacional con EE.UU. e o seu irmán pequeno - O CETA- con Canadá que poñen por diante os intereses das grandes corporacións antes que os dereitos das persoas.

Xunto a millóns de europeos apelamos á UE para que freara as negociacións sobre os acordos comerciais TTIP e CETA. Pero, escoitounos a Comisión? Aparentemente non. O 29 de febreiro, a comisaria Malmström anunciou o acordo alcanzado con Canadá con respecto ao CETA. As propostas acordadas inclúen o dereito dos investidores para demandar gobernos - o famoso mecanismo ISDS, agora bautizado como Sistema de Tribunais de Investimentos (ICS polas súas siglas en inglés). Ou sexa, deixar as grandes corporacións ao marxe da Xustiza.

venres, 18 de marzo de 2016

Canto lle custa a corrupción dentro da Xunta de Galiza á cidadanía?

A posta en funcionamento do portal da transparencia concide coa saída a luz de novas cuestións non moi agradables para Feijóo sobre EULEN e FESAN.


Non veremos ese titular de custos de corrupción na Xunta de Galiza pois por desgraza non veñen recompilados no portal da transparencia, nin ganas que teñen. Tampouco o saberemos porque así en xenérico (e en público) todo o mundo está en contra de corrupción pero en privado xa é outra cousa.

Denunciar ten un alto risco, cando non custo, para o que denuncia, sobre todo se só es un traballador de a pé; e denunciar non ofrece ademais no noso sistema garantías nin protección algunha ao denunciante polo que único ao que se pode apelar é a ética e a plataformas de denuncia cidadá como filtrala, ou a pendrives metidos en sobres no buzón adecuado. En xeral, os medios tampouco axudan moito salvo cando a cousa xa é moi evidente porque co sistema actual de financiamento, estes nunca mordan a man que lles dá de comer ou que lle dá de comer aos seus accionistas, máis ben.

Proposta dunha Comisión de seguimento das Instrucións de vacacións, permisos e licenzas con escasas ou nulas funcións

No DOG de 4 de marzo publicáronse as nosas Instrucións de vacacións, permisos e licenzas, iso si, depois de ser publicadas pola prensa; que é algo de interese capital para o país. En calquera caso, cando foi da súa aprobación, puxo a Administración enriba da mesa a creación dunha comisión de seguimento para "interpretar" os posibles desacordos na súa aplicación, vía xudicial a parte, faltaría máis, que ofrece moitas máis garantías.

Agardamos que esta comisión teña máis percorrido ca da Xornada e horario de traballo, Flexibilidade e Teletraballo. En todo caso, vendo as súas escasas competencias, auguramos que non vai ser así, xa que o único que pode facer é unha "nova proposta de interpretación" que se dirixirá á Dirección Xeral da Función Pública para a súa simple "toma en consideración".

Concurso xeral: xa temos a baremación provisional! Outros concursos.

No DOG 18 de marzo publícase a resolución pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia. Non era sen tempo, despois de ter previsións incicias de que este concurso se resolvería a finais de ano e logo, as máis próximas falando de que sairía este baremo provisional en febreiro, finalmente, antes da semana santa, para poder ir procesionar tranquil@s... ou non.

Respecto da toma de posesión fálase de antes do verán pero a realidade é que dependerá do número e complexidade das reclamacións presentadas, algo que poderemos saber un par de semanas máis adiante (canto menos o número). En calquera caso, prevese quente a fase de reclamacións tendo en conta a polémica montada pola Administración cos seus "criterios innegociables" onde quere deixar fóra, por exemplo, a experiencia acreditada en postos base como mérito específico.

xoves, 17 de marzo de 2016

Anuncios (e propaganda) en materia de retribucións para o persoal público da Xunta de Galiza

Nada fala o conselleiro de Facenda de devolver o que recoñece a Xustiza sobre as pagas extras de 2013, nin por suposto do resto de recortes aínda non recuperados.  

 

Pola contra, si fala de que 2017 volveremos a cobrar os complementos específicos nas extras... mais non hai nada por escrito e este ano hai eleccións.


Outra vez volvemos ver ateigados os medios galegos da boa nova de que "a Xunta devolverá aos seus empregados o que resta da paga extra de 2012". Así cada pouco: antes dos Orzamentos, coa aprobación dos Orzamentos, agora e seguramente cando cobremos en dous cómodos prazos o 50% que aínda non nos devolveron desa paga extra atrasada; xa parece que nos estean dando extras todos os meses. Nunca un recorte lle resultou tan rendíbel politicamente. 

martes, 15 de marzo de 2016

A Xunta de Galicia non aplica a lei de transparencia ás asistencias técnicas


Nota de prensa da Xunta de Persoal dos Servizos Centrais

Recentemente foi posto en marcha o novo portal da transparencia da Xunta de Galicia no que se publican o número e retribucións do persoal público. Porén, non atopamos datos ningún sobre o numeroso colectivo de persoal alleo á Xunta de Galiza que pese a traballar nos seus edificios facendo tarefas de persoal funcionario, non é persoal público nin se lle pon a lupa da transparencia enriba.

Tampouco atopamos información sobre o número de contratacións en fraúde de lei nin a apertura de expedientes para depurar responsabilidades polos custos económicos orixinados. Destacan sobre todo as Consellarías de Medio Rural, a Consellaría de Mar, a Consellaría de Medio Ambiente e Urbanismo ou a AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, esta última onde os empregados públicos son a excepción.

13.882 persoas competirán definitivamente por unha das 89 prazas na Xunta en datas aínda por determinar

Pica na imaxe para ampliar
Desas 13.882, 58 veñen da quenda non separada de promoción interna.

Non era sen tempo e case 9 meses despois da convocatoria publican as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para os procesos selectivos de corpos xerais de persoal funcionario. Recordamos que as convocatorias foron publicadas no DOG do 18 de xuño de 2015.

As últimas prevsións do director xeral da Función Pública seguen falando de xuño para os primeiros exames destes procesos selectivos pero sen concretar datas.  Pendentes de determinar están tamén as datas dos exames da quenda separada de promoción interna, na que 2012 persoas disputaránse unha das 320 prazas e que segue afirmando que serán en maio. Confiamos que serán neses meses? Pois vendo os precedentes dos procesos selectivos na Xunta non dan demasiadas razóns para confiar ata que non as vexamos publicadas. Porén,  vaise achegando o límite da data da cita eleitoral galega e sempre quedan ben unhas fotos na prensa e vídeos na tele de exames multitudinarios en Silleda durante varias semanas en plan "estamos estimulando o emprego público".

Convocatoria para a obtención da certificación de competencias dixitais en ofimática (incrición até 22 de marzo)

No DOG do 15 de marzo publicouse a Resolución de AMTEGA pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática (CODIX), regulada polo Decreto 218/2011, mediante a superación dunha proba presencial na cal que acrediten os coñecementos, capacidades e destrezas definidos no Plan formativo ofimático de Galiza.

O número de prazas, localidades e datas (entre o 27 e 29 de abril) en que se realizarán as probas están publicadas na Resolución.

O prazo para inscribirse remata aos 7 días naturais dende o seguinte á publicación (día 22 de marzo, inclusive).

luns, 14 de marzo de 2016

Unha fundación vinculada ao PP e ao OpusDei ingresa da Xunta case 10 millóns de euros pero leva sen presentar as contas desde 2013

En Madrid teñen a Fundación Arpegio, unha fundación pública creada para repartir 10 millóns de euros sen control entre os colegas, pois aquí temos a Fesan, unha fundación creada por un colega do PP para recibir 10 millóns de euros públicos da Xunta que leva "sen control" desde 2013.

Renderán moitas contas con DEUS pero coa legalidade NON

A empresa en cuestión chámase FESAN, Fundación de Estudios y Análisis, que nos conta dende o seu web que se dedican a proporcionar formación a través da cal se facilite a inserción laboral e un aumento da capacitación dos traballadores. E di tamén que é unha entidade que aporta o seu capital humano, de coñecementos e a súa experiencia ao desenvolvemento social e comunitario do seu entorno, axustándose a criterios de eficacia técnica e humana.

A Xunta desatende o risco de cancro por radón nos seus edificios por aforrarse entre 80€ e 230€

Corredor dos sotos de San Caetano
Reiteradamente négase a medir os niveis de radón nos servizos centrais. O custo destas medidas oscila entre 40 € e 230 € segundo a intensidade da medida.

 

Estudos científicos relacionan o radón co cancro de pulmón. Todo o noso país está exposto a altos niveis deste gas. Algúns estudos cifran no 25% o total de casos de cancro de pulmón detrás dos que se atopa este gas.


Puntuación provisional concurso xeral esta semana e primeiros exames promoción interna en maio

Na semana pasada o director xeral da Función Pública ratificouse nas datas que vén facilitando desde finais de xaneiro para os primeiros exames dos procesos selectivos de corpos xerais convocados o 18 de xuño de 2015. Insiste en que promoción interna serán en maio e os de acceso libre en xuño; de momento non teñen as datas pechadas e non saben por que grupo comezarán.  

Por outra banda, outro dos temas polo que máis preguntades, di agora o director que a baremación provisional do concurso de corpos xerais que vai saír esta semana (do 14 ao 18 de marzo). A semana pasada xa avanzábamos que "con sorte" poderíamos ver publicada a baremación provisional a semana do 7 ao 11 de marzo; de feito esta foi a última prevsión do director que vai sumando +1 semana cada semana que pasa. De feito, xa avanzábamos nesta nota que "a finais de febreiro" podía querer dicir "a mediados de marzo".

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 18: Traballadores/as + 55 anos en risco

http://www.cigsaudelaboral.org/files/documentos/Boletin%20CIG%20Saude%20Laboral%20N%C2%BA%2018.%20Version%20galego.pdf
Para a súa visualización e descarga únicamente prema sobre a portada

Xa está dispoñible para descarga electrónica o número 18 da revista de Saúde Laboral da CIG. Neste número trátanse os seguintes temas:

  • Seguridade  e  saúde laboral para traballadores/as maiores de 55 anos: riscos novos e emerxentes
  • Sinistralidade laboral: Galiza 2015 
  • Análise  da  sinistralida de  e  as  súas  causas  nas  Obras menores: Propostas de actuación
  • Industria 4.0: os novos retos do mercado laboral
  • Última modificación da regulación da TPC:unha fuxida cara adiante na mala dirección
 

venres, 11 de marzo de 2016

Xa son cinco as sentenzas que recoñecen ao persoal funcionario o dereito a cobrar as pagas extras de 2013 íntegras

Seguen a bo ritmo as sentenzas das pagas extras de 2013. Son xa cinco as sentenzas que lle recoñecen ao persoal funcionario dos servizos centrais da Xunta de Galiza o dereito ao cobro íntegro dos complementos específicos nas pagas extras dese ano. A última sentenza recaída nos Xulgados do Contencioso de Compostela, a comezos deste mes, recoñece o dereito a cobrar 797,70 € máis xuros de demora e condena a 400€ en costas á Xunta de Galiza. A sentenza é firme e non cabe recurso.

Na mesma semana, viñamos tamén de coñecer tamén a primeira sentenza positiva do Tribunal Supremo para o persoal laboral. No 2014 o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza xa fallaba favorablemente as reclamacións de varios colectivos de persoal laboral, tanto da Administración xeral da Xunta de Galiza como dos diferentes entes instrumentais autonómicos. Nestes casos non se admitía a devolución do total do recorte nas pagas extras do 2013 (sobre un 5% da masa salarial) pero si da parte devindicada en xaneiro e febreiro ata que entrou en vigor a Lei de orzamentos galega dese ano.

Aberto o prazo da convocatoria de avaliación de competencias clave ata o 2 de abril

No DOG do 11 de marzo publicouse a convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. As persoas interesadas poderán achegar a súa solicitude a partir do 12 de marzo e ata o día 2 de abril.

O portal web da Consellería de Economía, Emprego e Industria (http://traballo.xunta.es/portada-competencias-clave) actualizarase ao longo desta xornada con toda a información relativa a esta nova convocatoria.

xoves, 10 de marzo de 2016

Alfonso Rueda concursa para o Concello de Marín

O Vicepresidente da Xunta, comeza o proceso de facer as maletas ante a perspectiva de perder a Xunta e no concurso de secretarios de Administración Local do 2015, do que xa hai adxudicación provisional, concursa para o Concello de Marín.

Mentres os empregados/as públicos/as da Xunta de Galiza, perseoal funcionario de Administración Xeral, especial, escalas e persoal laboral tardamos anos en ver convocados e resoltos os nosos concursos (o último é o concurso de Administración Xeral que está paralizado), el como o heroe mítico Aquiles “o dos pes lixeiros”, fuxe da Xunta....?

mércores, 9 de marzo de 2016

O Tribunal Supremo confirma o zasca a Feijóo no recorte das pagas extras de 2013

Vimos de coñecer a primeira sentenza positiva do Tribunal Supremo ao respecto do conflito colectivo da paga extra 2013 que xa non admite máis recursos. Recordamos que se presentaron varios conflitos colectivos polo recorte nas pagas extras do 2013 en función do ámbito do persoal laboral afectado ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG).

Pois ben, o TSXG no 2014 fallaba favorablemente as reclamacións subsidirias de varios colectivos de persoal laboral, tanto da Administración xeral da Xunta de Galiza como dos diferentes entes instrumentais autonómicos. Nestes casos non se admitía a devolución do total do recorte nas pagas extras do 2013 (sobre un 5% da masa salarial) pero si da súa parte devindicada ao entrar en vigor a Lei de Orzamentos dese ano o 1 de marzo.

luns, 7 de marzo de 2016

Novo borrador de Instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección

Achega a Administración un novo borrador de Instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección, con poucos cambios de calado, basicamente referido a puntualizacións xurídicas, técnicas e algo (moi pouco) sobre a selección das preguntas dos exames. Descargar novo borrador

Do punto novo da "comisión de seguimento permanente dos procesos selectivos" xa coñecíamos o seu anuncio da semana pasada na que ollo, só entrarán as organizacións sindicais que de o visto bo a estas intrucións, unha chantaxe en toda regra, comisión que representa un comezo para controlar a discrecionalidade pero que non soluciona o problema da designación política dos tribunais. Tamén habería que ver cal vai ser a capacidade real de fiscalización neste seguemento e control dos procesos selectivos.

Borrador da nova regulamentación de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria

Achega a Administración un borrador da nova regulamentación do procedemento de cobertura temporal de postos de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (lei 17/1989, do 23 de outubro).

Elaborarase unha única lista, por cada un dos colectivos profesionais que a continuación se indican, que terá ámbito de comunidade autónoma:

Publicadas as Ofertas de Emprego Público da Xunta de Galiza para 2016

No DOG do 7/3/2016 publican a Oferta de Emprego Público da Xuntan de Galiza para o ano 2016.

Esta Oferta fora aprobada na Comisión de Persoal co voto en contra das catro organizacións sindicais con representación na Mesa Xeral de Empregados Públicos (CIG, CCOO, UGT e CSIF), e implicou o acordo de suspensión do artigo 9.4 do V Convenio Colectivo (acordo rexeitado por CIG e co voto favorable de CCOO, UGT e CSIF).

Convocado proceso selectivo para ordenanzas, en prazas reservadas a persoas con discapacidade intelectual

No DOG do 7 de marzo publica a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso na categoría 003 (ordenanza e outras) do grupo V do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual; 6 prazas en total.

As bases da convocatoria foron aprobadas na Comisión de Persoal coa abstención de CIG e CSIF, voto en contra de CCOO e favorable de UGT.

venres, 4 de marzo de 2016

Mobilizacións do 8 e 10 de marzo

A Confederación Intersindical Galega fai un chamamento a participar nas mobilizacións convocadas con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora e do 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega.

Enfrontamos ambas datas nunha situación de fonda preocupación polo noso futuro como clase e como pobo galego, motivada pola perda de miles de postos de traballo, polo deterioro das nosas condicións laborais e sociais, polos ataques contra os nosos dereitos por parte dos distintos gobernos.

As normas sobre os permisos xa están no DOG tras pasar pola prensa

Tal e como xa avanzáramos nesta nota, despois de chegar aos medios, chegaron as nosas intrucións de permisos ao DOG. En concreto no DOG do 4 de marzo  é onde podedes atopar a Resolución do 24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas. Convén tela ben localizada por se hai que tirar man dela.

Novas relacionadas:

MALDITA PRENSA SUBVENCIONADA (I)

A prensa subvencionada anuncia como novidade unhas medidas de conciliación na Xunta que xa existían.


Estes últimos días, veñen de publicarse na prensa “convencional” do noso país as seguintes novas:

- La Voz de Galicia “La Xunta promueve medidas para favorecer la conciliación laboral de sus empleados”

- Faro de Vigo “Los funcionarios tendrán derecho a permiso de lactación aunque su pareja no trabaje”

Como bos servos dos seus amos, non se para, ningún destes xornais, a facer unha análise de en que situación estabamos antes, canto melloramos, se realmente é unha novidade ou, inclusive, se isto palía dalgún xeito os dereitos que levamos perdidos dende o ano 2012.

Concurso de Administración xeral: comisión de valoración

O martes remitiu Función Pública un escrito aos sindicatos presentes na Mesa Xeral para designar representantes na Comisión de valoración deste concurso.

O caso é que dá 5 días de prazo. Tal e como recollen as bases do concurso no seu punto VIII é a comisión a que fai a proposta de valoración provisional dos méritos. Así pois que ata que non estea constituída non vai saír publicada esa valoración provisional da que estaban depurando erros dado que se obtén informaticamente; con sorte poderemos vela na semana do 7 ao 11 de marzo. Recordamos que inicialmente falaban de febreiro, logo de finais de febreiro e ao final vai resultar case mediados de marzo, tal e como apostábamos xa a finais de xaneiro.

E logo aínda teñen o valor de vir e falarnos de que "ao longo deste mes nos facilitaran un borrador de ideas para o concurso permanente". Veña xa! Se falaban de resolver este concurso antes de finais de ano e aínda estamos sen baremación provisional! Non teñen interese ningún en convocar e resolver os concursos en tempo, canto e máis, en poñer en marcha un concurso permanete; ben se notou durante estes 7 anos, que prefiren ter a xente en comisión de servizos ou adscrición provisional. 

Apoio á preparación da promoción interna

Non falamos da EGAP, non, por desgraza e pese ás veces que temos reivindicado que se convirta nunha verdadeira escola de formación para o seu persoal e iso implica preparalo tamén nos procesos de promoción interna, como fai, por exemplo o seu homólogo estatal, INAP. Aquí, o único ao que podemos aspirar, parece ser, é a ter uns temarios bastante regulares, actualizados a contagotas, con sorte un par de meses antes dos exames.


En concreto, no INAP esta formación faise on line, previa anotación. Cada curso dispón dun banco de preguntas tipo test, organizadas de forma que poidan seleccionarse por temas, bloques ou o curso completo. Para unha mellor aprendizaxe dos alumnos, as respostas van acompañadas da súa correspondente xustificación ou razoamento. Ademais de pregúntalas tipo test, inclúense ligazóns a lexislación e a páxinas web onde os alumnos poderán completar información sobre os diferentes temas. Conta tamén con unidades didácticas, titorías para os diferentes temas ou materias, foros e naqueles casos nos que na oposición exista un segundo exercicio, o curso  contará cunha segunda fase de apoio á resolución de supostos prácticos.

Aberto o prazo dos cursos de idiomas da EGAP ata o 14 de marzo

No DOG do 4 de marzo publícase a convocatoria das actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de solicitude rematará o luns, 14 de marzo, ás 14.00h.

Haberá cursos tanto na modalidade presencial como de teleformación dos seguintes idiomas: portugués (só teleformación), francés, alemá (só teleformación) e inglés; neste último é no único que hai niveis C1 e C2 e máis outra modalidade como a de "conversa", por suposto, presencial.

A matrícula, coma sempre, na web da EGAP. Ollo que o número máximo de actividades formativas que podes solicitar limítase a tres.

xoves, 3 de marzo de 2016

Unha semana intensa en asuntos de Función Pública que ao final resultou ser un "bluf"

Parafraseando a Rajoy polo do "bluf" e con perdón, esta semana íamos saber moitas cousas ou iso dicían na reunión da semana pasada pero, como xa prevíamos, quedáronse nunhas poucas cuestións basicamente relacionadas con borradores de procesos selectivos de escalas, que van seguir convocando este ano, na liña dos procesos xa convocados de non enterarnos das datas dos exames ata pouco antes do día D e na liña tamén de seguir controlando políticamente a designación dos tribunais... que o de facelo por sorteo como en Ensino non interesa.

Outra cuestión sangrante tamén é o decreto de listas de substitución, modificación puntual, tan puntual que por suposto seguirán cobrando 17€ por apuntarse a cada lista pero ollo que se non tes traballo nin prestación de desemprego e levas apuntado/a máis de 6 meses no paro, fanche un xeneroso desconto do 50%....

Ao lío:

mércores, 2 de marzo de 2016

Educación non mandará á rúa persoal funcionario, de momento

Na última xuntanza do 1 de marzo ao respecto da RPT de Educación non houbo moitos avances se ben se botaron para atrás na amortización de 8 postos ocupados por persoal interino; queda feo o de botar a rúa persoal cando se está en plena "recuperación económica"

En todo caso, só dúas delas teñen intención de conservalas definitivamente (CEPI de Catoira e IES Xesús Taboada Chivite -amortizan outro posto por xubilación-) porque as outras seis prentenden levalas por diante na seguinte modificación da RPT, e por suposto xa non sacalas a concurso, se as ratios de alumnos/as seguen igual.