mércores, 30 de novembro de 2016

Comisións de servizo: o abuso continúa

Mira que o temos denunciado,  pero por activa e por pasiva a Administración négase a regular esta maneira caciquil de prover temporalmente os postos. Di a Lei do Emprego Público de Galicia que a provisión por comisión de servizos deberá ser algo excepcional pero os datos din o contrario.

Servizos privatizados: máis caros e precarios. Exemplo da xestión da nave de libros do Tambre por EULEN.

No DOG do 29 de novembro anúnciase a contratación do servizo de xestión dos fondos bibliográficos da nave que a  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universiatria ten no Polígono do Tambre en Compostela.

O caso é que se van a gastar 180.000 euros (en tres anos) para empaquetar libros que enviarán aos centros escolares e culturais do país. No prego de prescripcións técnicas solicítase que para este contrato un posto de mozo/a de almacén, amáis dun seguro de responsabilidade civil e unhas traspaletas. O mozo ou moza de almacén vai estar ben pagado porque ata os 60.000 euros/ano ten que valer moito o seguro e a traspaleta.

A realidade é que estamos ante outro contrato montado para a empresa Eulen (que leva coa adxudicación do servizo desde 2012) para darlle uns cartiños cunha grande marxe de beneficio. E sabedes quen figura de apoderada na dita empresa?: a irmá de Feijóo

Volven as Mesas Xerais: retribucións 2017 e oposicións

O xoves 1 de decembro está convocada a Mesa Xeral de Negociación de Empregados/as Públicos/as onde se van tratar: as bases dos procesos selectivos para ingreso nas escalas superior de finanzas (A1), técnica de finanzas (A2) e axentes de gardacostas (C1); tamén se vai discutir o anteproxecto relativo á masa salarial do capítulo I do proxecto de lei de orzamentos da Xunta de Galiza para o ano 2017.

Respecto os orzamentos do 2017, dicir que nestes momentos descoñecemos a proposta da Administración, pois xunto á convocatoria da Mesa Xeral non achegaron ningún documento. Esto é todo un síntoma do nulo interese por negociar e chegar a un acordo. Só temos declaracións na prensa de cargos políticos falando de que se suba do 1%, que se recuperaremos o complemento específico nas extras en 2017...

venres, 25 de novembro de 2016

Aclaracións á sentenza da exención do IRPF na prestación de maternidade

Con relación á sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid (810/2016 de 6 de xullo, sala contencioso-administrativo) que declara a PRESTACIÓN POR MATERNIDADE QUE ABONA A SEGURIDADE SOCIAL COMO EXENTA DO IRPF, o cal vai en contra do criterio seguido pola Axencia Tributaria, tras revisar o asunto coa nosa Asesoría Xurídica, esta é a información  xeral da que dispoñemos:

xoves, 24 de novembro de 2016

25 de novembro, COMBATENDO A VIOLENCIA MACHISTA

Desde a Confederación Intersindical Galega facemos un chamamento a participar nos actos e mobilizacións convocados arredor do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia contra as Mulleres.

A CIG convoca unha manifestación nacional que partirá ás 12:00 horas desde o edificio CERSIA (situado fronte á segunda entrada do Estadio de San Lázaro, preto do edificio sindical, en Compostela) até o edificio administrativo da Xunta de Galiza en San Caetano, porque simboliza a nosa resposta ante os recortes e a pasividade do goberno fronte a violencia machista.

A CIG presenta conflito colectivo para reclamar os días 24 e 31 de decembro do persoal laboral de Política Social

A Resolución do 24 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas (DOG n.º 44, do 4 de marzo 2016), establece na súa instrución 14.4 o dereito a dous días adicionais de asuntos particulares cando  os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado ou domingo.

A Consellería de Política Social interpreta a súa maneira esta resolución e denega ao persoal dos seus centros os dous días adicionais de asuntos particulares que se conceden ao resto do persoal da Xunta de Galiza. Así, a Subdirección Xeral de Persoal da Consellería de Política Social enviou, a través das xefaturas territoriais, a seguinte nota de rexime interior:

Solicitude de reunión coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Homologación salarial do persoal laboral informático. concurso de traslado, días de teletraballo, centros de destino na RPT e as esaxeradas privatizacións serían os temas a tratar.


A CIG solicitou unha entrevista urxente coa xerencia da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para tratar a homologación salarial do persoal laboral informático. Esta situación, que se remonta ao ano 1993,  foi exposta reiteradamente pola representación da CIG en varias reunións coa AMTEGA e da Xunta, sen que até o momento as persoas responsábeis teñan convocado unha reunión para chegar a unha solución.

Peche das oficinas de rexistro da Xunta os días 24 e 31 de decembro

A entrada en vigor da Lei 30/2015 do procedemento administrativo común das Administración Públicas, que declarou como non hábiles os sábados, e o feito de que este ano os días 24 e 31 de decembro coincidan en sábado, fai superfluo e inútil o feito e abrir as oficinas de rexistro eses días.

A CIG destaca que o peche dos rexistros neses dous días non vai provocar ningún prexuízo ao público xeral nin a ningunha Administración e sería coincidente co recollido na Resolución do 24 de febreiro sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas sobre o peche neses dous días de todas as oficinas públicas e facilitaría a conciliación da vida familiar coa laboral das persoas traballadoras nas oficinas dos rexistros.

martes, 22 de novembro de 2016

A Xunta de Galicia repartiu 12 millóns a dedo aos medios nos últimos anos sen cumprir as normas de contratación e subvencións

Principais achegas da Xunta de Galiza vía convenios con medios
  • Utiliza a figura do convenio de forma recorrente para repartir diñeiro público a xornais, radios e televisións
  • O texto completo destes acordos non é público
  • A maioría están destinados a publicar noticias ou anuncios de publicidade institucional, aínda que non se xestionan como contratos
  • La Voz de Galicia e Editorial Prensa Ibérica, as máis beneficiadas

luns, 21 de novembro de 2016

Recoñecemento do tempo do servizo militar

Vén de comunicar a Dirección Xeral de Función Pública que van publicar no DOG do 22 de novembro o Acordo sobre o recoñecemento do tempo do servizo militar ou equivalente para o cómputo de trienios (dereito recoñecido no artigo 26.1 do V Convenio Colectivo).

Logo da correspondente publicación do acordo, todo o persoal laboral que dispoña da certificación expedida polo Ministerio correspondente poderá achegala á Dirección Xeral da Función Pública.

No seu día a CIG interpuxo un conflito colectivo para o recoñecemento do servizo militar para o computo dos trienios do persoal laboral do V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia. O persoal letrado da administración contactaron cos servizos xurídicos da CIG para pospoñer o xuízo de cara a unha negociación. O xuízo foise aprazando ata lograr un acordo favorable as nosas pretensións e a aquelo que as sentenzas previas viñan recoñecendo.

venres, 18 de novembro de 2016

A CIG chama á mobilización en defensa das pensións

Persoas xubiladas e pensionistas da CIG denuncian que se está poñendo en cuestión a súa viabilidade para favorecer os plans privados.


O Colectivo de Xubilados/as e Pensionistas da CIG iniciou este xoves, con concentracións nas sete cidades e en Verín, unha campaña para sensibilizar á poboación, nomeadamente aos xubilados/as e pensionistas, sobre a necesidade de mobilizarse en defensa do sistema público de pensións, do poder adquisitivo das mesmas e polo dereito a que as pensións mínimas sexan iguais ao SMI.

xoves, 17 de novembro de 2016

Denuncian a paralización das oposición aos corpos xerais da Xunta de Galiza

A CIG-Administración Autonómica alerta de que non cumprir os prazos xera “inseguridade xurídica” nas opositoras/es


O sector da Autonómica da CIG-Administración vén de denunciar o lento desenvolvemento dos procesos selectivos de Corpos Xerais da Xunta de Galiza. Unha lentitude provocada polo indeterminado tempo que pode transcorrer entre a publicación da Oferta de Emprego Público e a da convocatoria e a inconcreción nas datas de realización dos exercicios e o exceso nos prazos entre cada un destes.

Os procesos máis afectados polos atrasos son:

luns, 14 de novembro de 2016

Mobilizacións o 17 de novembro "ante a ameaza constante ás nosas pensións"

O colectivo de Xubiladas/os e Pensionistas da CIG convoca concentracións nas sete cidades


O Colectivo de Xubiladas/os e Pensionistas da CIG vai iniciar unha campaña para "propiciar a mobilización e a participación activa" deste colectivo na defensa do sistema público de pensións, do poder adquisitivo das mesmas e polo dereito a que as pensións mínimas sexan iguais ao SMI. Con tal motivo, o 17 de novembro teñen convocadas concentracións nas sete cidades galegas.  

venres, 11 de novembro de 2016

"NOVO" GOBERNO: NOVAS (des) ESPERANZAS


Tralas eleccións do pasado 25 de setembro, o Partido Popular revalidou a sua maioría absoluta, e vai gobernar este país outros catro anos. Así, o xoves día 10 de novembro o candidato Feijoo foi investido polo Parlamento como novo presidente e nos seguintes días nomeara aos membros do novo goberno.

Calendario laboral 2017 actualizado (inclúe festas locais)


Trala publicación en xullo do calendario laboral 2017 coas festividades propias do noso país, en outubro chegou a publicación no BOE do calendario para todo o estado español coas festividades nas diferentes comunidades autónomas.

O último en chegar é a publicación nos boletíns oficiais das provincias das festas locais en cada concello (2) que habería que sumar ao calendario laboral. Para todas aquelas persoas que traballamos nos Servizos Centrais temos que ter en conta que o 25 de maio, xoves, (Ascensión) e o 16 de agosto, mércores, (San Roque) serán os festivos locais no concello de Santiago de Compostela e, polo tanto, non laborables.

xoves, 10 de novembro de 2016

Feijóo di que nesta lexislatura recuperaremos "o nivel salarial perdido"

Recuperaremos tamén o resto de dereitos non salariais recortados, haberá concursos permanentes, os procesos selectivos serán áxiles e respectarán os prazos, haberá unha tarxeta benvida para persoal de novo ingreso e soltará unicornios rosas polos corredores de San Caetano.


Por recuperar o nivel salarial perdido, se lemos entre liñas do discurso da investidura, seguramente se está referindo ao que xa nos vendera antes das eleccións con aquel acordo de teatriño no que recollían que para 2017 se comprometía a devolvernos o complemento específico nas pagas extras (ou equivalente para persoal laboral). Este recorte implantado no 2013 supuxo un recorte do 4%, ano tras ano, no noso salario. O truco é que esta recuperación dependerá das dispoñibilidades orzamentarias e no horizonte planean novos recortes da Troika.

mércores, 9 de novembro de 2016

A Xunta incrementa o negocio privado cos helicópteros da loita contra incendios forestais

A xunta retira os helicópteros das bases con persoal propio do Servizo Público de Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) e mantén a pleno rendemento as bases xestionadas pola empresa privada NATUTECNIA.


Unha vez rematou a tempada de alto risco de incendios forestais, que este ano se prolongou até o 15 de outubro, a Xunta de Galiza – Consellaría do Medio Rural- retirou os helicópteros do SPDCIF das bases nas que conta con persoal propio da administración. Trátase das bases de Marroxo en Lugo, Campiño en Pontevedra e Vilamaior en Ourense. Estas bases contan con persoal fixo descontinuo de 9 meses, traballadores da Administración Autonómica que agora están a prestar servizo como brigadas helitransportadas sen helicóptero.

Publicación das listas provisionais de persoas admitidas e excluídas para as listas de substitución

O DOG do 9 de novembro de 2016 anuncia a publicación das listas provisionais para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia, regulado no Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

As listas poderán consultarse no Servizo do Rexistro Xeral e Información da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no Servizo de Información dos edificios administrativos da Xunta de Galicia, nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia e na seguinte ligazón.

luns, 7 de novembro de 2016

Borradores de novas convocatorias de 16 prazas de persoal funcionario nas escalas de Finanzas

Aínda sen rematar os actuais procesos selectivos en marcha, achéganos xa Función Pública os borradores das seguintes ordes de convocatoria: 
  • Corpo superior de Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas. OPE 2013. 8 prazas (2 promoción interna). Requisito de titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título de licenciado ou graduado nunha titulación de calquera rama. Descargar

  • Corpo de xestión de Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas. OPE 2014. 8 prazas (2 promoción interna). Requisito de titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título de diplomado/a universitario/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a ou grao de calquera rama. Descargar

xoves, 3 de novembro de 2016

Persoal da Xunta está sendo obrigado a prestar servizos para empresas privadas de cátering escolar

CIG-Administración denuncia que a Xunta podería estar incorrendo nunha cesión ilegal de traballadores/as


CIG-Administración Autonómica da Coruña alerta da situación na que se atopa determinado persoal laboral da Xunta do colectivo de auxiliares coidadoras/es, que están sendo obrigadas/os a prestar os seus servizos nos comedores  escolares xestionados por entidades privadas “sen ánimo de lucro”.

mércores, 2 de novembro de 2016

Lotaría de Nadal da CIG - Núm. 84.535


Xa temos participacións da lotaría de Nadal para o mesmo número de sempre, o 84.535, ao que xogamos todos os anos nos Servizos Centrais da Xunta de Galiza. As participacións son de 5€ e os décimos están depositados na Administración de loterías nº11 de Santiago de Compostela.

Se desexas adquirir unha participación (ou as que queiras, mentras non a esgotemos...) só tes que acudir aos locais da CIG en San Caetano ou San Lázaro.

Resolución definitiva do Fondo de Acción Social 2015

No DOG do 31 de outubro anunciase a exposición das listaxes definitivas de axudas aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do fondo de acción social do exercicio económico 2015. Actualmente, e trala lei de medidas do 2012, segue restrinxido exclusivamente para axuda á atención de persoas con discapacidade que abranguiu este ano a 626 persoas.

Aquí podedes consultar a resolución e aquí podedes consultar as listaxes. Para o coñecemento íntegro do acto, as persoas solicitantes deberan introducir nos espazos habilitados para o efecto o NIF e mais o código de impresión da súa solicitude. De non estar conforme, podes interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes.