venres, 30 de xuño de 2017

Reunión co director xeral de Función Pública. 29/06/17. Suba salarial 1% e outras cuestións trala aprobación Orzamentos do estado español.

Contan con aplicar ese incremento, se é posible, na nómina de xullo cunha pagiña extra cos atrasos desde o 1 de xaneiro.


O anuncio tivo lugar onte oficialmente tralo Consello da Xunta e trala aprobación dos Orzamentos do Estado español que recollen unha suba similar para o persoal da Administración Xeral do Estado. O mesmo anuncio chegaba case ao mesmo tempo que o director xeral da Función Pública llo comunicaba de xeito oficial aos sindicatos.

As pagas extras querémolas dobres

Houbo un tempo breve, moi breve, que o persoal funcionario chegamos a cobrar as pagas extras realmente dobres dun mes normal, cando se incorporou o 100% do complemento específico no 2008. Porén, en xuño de 2010 tivo lugar o recortazo do 5% do Goberno do estado español, de aquela ao mando do PSOE/Troika. 

Aquel recorte aplicouse de xeito lineal para todos os grupos no persoal laboral e en termos anuais. Porén, para o persoal funcionario a aplicación foi máis progresiva e repartida tamén nas pagas extras e como resultado temos uns compoñentes de soldo e trienios da paga extra que non son os mesmos que os de un mes normal. O resultado: as pagas extras non son o dobre dun mes normal, outra vez.

Aquí unha táboa explicativa:

mércores, 28 de xuño de 2017

CIG-Área Pública rexeita os orzamentos estatais "que non garanten nin dereitos nin servizos"

Desenvolveu unha concentración diante da Delegación do Goberno na Coruña


Delegadas e delegados da Área Pública da CIG (Federacións de Administración, Ensino e Saúde) realizaron unha concentración este mércores diante da Delegación do Goberno na Coruña, para reafirmar o rexeitamento aos orzamentos estatais que veñen de ser aprobados e que "non contemplan a reposición de dereitos roubados aos empregados/as públicos nin a recuperación do emprego e, pola contra, afondan no desmantelamento dos servizos públicos".

martes, 27 de xuño de 2017

317.000 € para a difusión de actividades da Consellaría de Presidencia de "interese para a cidadanía"

Suma e segue: publicanse os convenios da Consellaría de Presidencia coa prensa escrita no DOG do 27 de xuño por valor de 317.000€


Con algo de atraso, con bastante en realidade, publicanse no DOG os convenios da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza coa prensa escrita. Os convenios foron asinados a finais do ano pasado, salvo o da Voz de Galicia (en marzo deste ano) e aínda veñen de publicarse agora. Curiosa coma sempre a motivación do convenio para a difusión das actividades desta consellería de interese para a cidadanía, durante o ano 2017.

luns, 26 de xuño de 2017

Resumo da xuntanza co director xeral da Función Pública. 23/06/17

A xuntanza estaba convocada para tratar as RPTs de Política Social, Sanidade e procesos selectivos de persoal laboral por promoción interna. 

Tamén se falou doutros asuntos como os procesos selectivos de persoal laboral de acceso libre, varias comisións de seguemento ou os actos de elección de destino de corpos xerais, entre outros.

xoves, 22 de xuño de 2017

Función Pública pretende aplicar o Dereito Divino nos futuros concursos de traslados

Nos baremos que rexerán nos concursos de traslado de persoal laboral e funcionario incluirán un mérito que valorará a vontade da deidade. Quedará baixo a autoridade dos responsábeis políticos da Administración a prerrogativa para asignar a puntuación correspondente a cada súbdito.

A aplicación da prerrogativa divina consistirá na asignación dun plus de puntuación a quen teña sido unxido a dedo para ocupar un posto en comisión de servizo ou en libre designación.


Esta podería ser a tradución do borrador dos criterios dos futuros concursos de traslados achegado por Función Pública, pois en último caso o que pretende a Administración é restar peso aos criterios obxectivos e ao esforzo do persoal e primar a discrecionalidade.  A CIG, grazas a achega de moitísimas críticas con este borrador, vén de presentar unhas completas e argumentadas alegacións a estes criterios e dará a batalla para que non saían así publicadas cando e onde faga falta.


Proposta de modificación da RPT da Consellaría de Sanidade

Achega Función Pública a documentación da modificación da relación de postos de traballo da Consellaría de Sanidade. En principio está relacionada coa inclusión das áreas funcionais, pero aproveitan tamén para amortizar varios postos, a maioría de niveles baixos, seguindo así coa inversión da pirámide dos recursos humanos na Xunta.

Na documentación incorporan a memoria funcional, a táboa de equivalencias, a listaxe de postos que queren amortizar e un anexo do ámbito territorial para os servizos veterinarios da consellaría. Descargar.

Proposta de RPT da Consellaría de Economía, Industria e Emprego

Achega a Consellaría de Economía, Industria e Emprego a proposta de modificación da súa Relación de Postos de Traballo adaptándoa á nova estrutura da consellaría, entre outros cambios. Alegacións até o 30 de xuño. 

Vai a memoria funcional por un lado e dous arquivos de folla de cálculo coas listaxes de postos de persoal laboral e funcionario polo outro, logo das amortizacións e creacións. Descargar.

Proposta de modificación da RPT da Consellaría de Política Social

Achega Función Pública a documentación dunha vindeira modificación da RPT da Consellaría de Política Social que irá a Mesa Xeral en breve.

A modificación refírese á incorporación das áreas funcionais á relación de postos vixentes e inclúe outros pequenos cambios ou o traspaso de postos desde Emprego. Descargar.

martes, 20 de xuño de 2017

Función Pública subtrae postos do futuro concurso xeral e das eleccións de destino

Ofertarán prazas que non pasaron polo concurso en localidades con alta demanda de postos (como Vigo ou Ourense). E retirarán da oferta prazas que resultaron vacantes do concurso por estar ocupadas por persoal temporal ou en comisión de servizos.


Os procesos selectivos de corpos xerais de promoción interna (correspondentes á oferta do ano 2012) e acceso libre POR FIN ESTÁN A PIQUES DE REMATAR. A elección de destino está prevista para a primeira semana de xullo para promoción interna do A2, C1 e C2; entre a terceira semana de xullo e a primeira de agosto para acceso libre (con C2 pendente dun informe xurídico); promoción interna de A1 podería ir no medio.

luns, 19 de xuño de 2017

Renovación do convenio CIG-Administración coa Academia Postal

A CIG-Administración vén de renovar o convenio coa Academia Postal  que ofrece  unha serie de descontos para a afiliación na preparación dos programas e probas dos procesos selectivos para acceso ao emprego público das sistintas Administracións Públicas.

A academia Postal pediralle ao alumnado a xustificación de estar afiliados/as á CIG.  Os descontos serán os seguintes:

venres, 16 de xuño de 2017

Criterios de oferta de postos para elección de destino de corpos xerais. Resumo da xuntanza do 16/06/17

Achega Función Pública a relación de postos para os actos de elección de destino dos subgrupos A2, C1 e C2 de corpos xerais, tanto promoción interna como acceso libre. O prazo de alegacións remata o martes, 20 de xuño. Descargar

Na reunión do 16 de xuño limitáronse a expoñer os "criterios" para ofertar estas prazas, criterios que non deixan indiferente a ninguén.

Os procesos de acceso libre e promoción interna (PI) do A1 está sen rematar, polo que ofertarán os postos máis adiante. O acto de elección de destino de PI de tódolos grupos será en principio na primeira semana de xullo, deixando para a terceira semana dese mes a elección de destino de acceso libre dos grupos A2, C1 e C2 e o do A1 tamén sería nesa terceira semana, se estivese rematado o prazo de entrega de documentación do persoal aprobado.

28 de xuño: concentración na Coruña de rexeitamento aos Orzamentos do Estado español para 2017

Estando prevista votación do proxecto de presupostos do Estado Español do 2017 para o día 28 de xuño, a Área Pública da CIG acordou convocar unha concentración de carácter nacional  para ese día  ás 11:30 horas , diante da delegación do Goberno na Coruña. 

Esta concentración ten como finalidade amosar o noso rexeitamento a eses orzamentos españois que non contemplan a recuperación de dereitos roubados ás traballadoras e traballadores públicos, nin recuperación de emprego público, nin garanten uns servizos públicos de calidade e que veñen acompañados de un acordo en materia de emprego público asinado por CCOO, UGT e CSIF no ámbito das administracións públicas.  Este acordo foi rexeitado pola CIG porque avala a destrución de emprego e porque para o noso país foi asinado con datos falsos.

A CIG votará non á derradeira proposta de acordo da segunda actividade para o persoal do SPDCIF

A CIG rexeita o derradeiro texto presentando do acordo de segunda actividade para o persoal de extinción directa do SPDCIF, unha vez rematadas as negociacións con Función Pública e Medio Rural, que tiveron lugar no seo da comisión de seguimento do acordo de bombeiros forestais e segunda actividade.

As principais razóns polas que a CIG rexeita o derradeiro texto achegado pola Dirección Xeral da Función Pública son as seguintes:

xoves, 15 de xuño de 2017

Resumo da reunión pola modificación da RPT da AMTEGA e outros temas. 14/06/17

O 14 de xuño tivo lugar unha reunión coa AMTEGA para tratar dunha pequena modificación da RPT no que a CIG tivo tempo de recordarlle un montón de asuntos pendentes como o concurso de traslados, homologación salarial, teletraballo, formación, etc.

A modificación en si trátase de amortizar 2 postos vacantes para crear outros 3 (2 deles obrigados por sentenza xudicial), así como eliminar as observacións dun posto. Descargar documentación.

martes, 13 de xuño de 2017

Educación afórralle aos cáterings privados o custo de contratar persoal coidador e obriga ao persoal da Xunta a facer esas funcións

O sector da Autonómica da CIG presentou un escrito o día 9 de xuño ante a Secretaría Xeral Técnica de Educación e a DX de Centros e RRHH denunciando unha manobra para aforrarlle cartos aos cáterings privados. 

Segundo o Decreto 132/2013 de comedores, teñen a obriga de aportar persoal, no caso de xestión indirecta, as outras Administracións Públicas ou entidades privadas contraten os servizos dos cáterings. Pero a Xunta o que fai é poñer ao seu persoal propio ao servizo das empresas privadas.

A CIG pide a suspensión da instrución e que Educación se sente a negociar. 

luns, 12 de xuño de 2017

Publicación DOG do procedemento do pase á segunda actividade para o persoal do SPDCIF

No DOG do luns, 12 de xaneiro, sae publicado anuncio mediante o cál regulan o procedemento de aplicación que regula o pase á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais da Xunta de Galiza.

O persoal que desexe acollerse á segunda actividade disporá dun prazo de 10 días hábiles a contar a partir do 13 de xuño de 2017 para presentar a súa solicitude, dirixíndoa á Consellería do Medio Rural, que é a competente para realizar a proposta de adscrición á segunda actividade.

Comeza a xornada de verán, non para todo o persoal, e remata a flexibilidade, para quen a tiña

Remite a Dirección Xeral de Función Pública unha nota informativa con relación á vindeira entrada en funcionamento da xornada de verán regulamentada na Orde do 20 de decembro de 2013. Sen novidades respecto a 2016.

Coa entrada en funcionamento da xornada de verán anúlase a flexibilidade horaria en cómputo menusal salvo para as flexibilidades por motivos familiares. Tamén se anula para esta última flexibilidade horaria a posibilidade de compensar os desvios negativos dos meses afectados dun mes para outro.

xoves, 8 de xuño de 2017

Borrador dos concursos de traslados: armouse o rebumbio

O día 5 de xuño convócannos a unha xuntanza para tratar o baremo dos futuros concursos de traslados, borrador que nos entregan con posterioridade. Recordamos que este borrador tenta establecer os futuros criterios para todos os concursos de traslados, tando de persoal funcionario como laboral, cunha periodicidade de entre 1-2 ao ano.

O borrador foi xa distribuído polos sindicatos e acabou montando bronca entre o persoal, como era de agardar.  Xa lle advertimos a Función Pública que certos cambios encamiñados a reducir a valoración de méritos crearían forte rexeitamento e así está a ser. E iso que a negociación aínda non comezou...

Destacamos a continuación os aspectos máis candentes das moitas alegacións que nos estades facendo chegar sobre o borrador:

Borradores das convocatorias promoción interna persoal laboral OPE 2016

A Dirección Xeral da Función Pública trasladounos os borradores das bases dos procesos selectivos para o ingreso pola quenda de promoción interna e cambio de categoría para os grupos e categorías profesionais do persoal laboral da Xunta de Galiza ofertados na OPE 2016.

Son un total de 4 borradores que agrupan 7 categorías e 266 prazas. O problema é que na dita OPE 2016 non ofertaron máis promoción interna para o resto de grupos: III, II e I. [aquí a historia] En teoría estas convocatorias ían saír cando rematase o período de alto riscos de incendios forestais do ano pasado e a ver se saen cando remate o de este ano.

Da de prazo ata o día 19 de xuño de 2017 para presentar alegacións as citadas bases.

Reunión coa xerencia da AMTEGA: aleivosía, premeditación e mala fe

Despois de máis de un ano solicitando a xerencia da AMTEGA unha reunión para tratar diversos temas pendentes, hoxe chegounos un correo convocando a unha reunión para tratar unha modificación da RPT o luns 12 de xuño ás 14 horas.

A hora da reunión deixa clara as súas intencións, cumprir o requisito legal de "escoitar" ás organizacións sindicais e logo aprobar o que lle pete... O caso é non tratar os temas pendentes desde a última reunión en febreiro de 2016 (que foi polo mesmo motivo, unha modificación da RPT).

Comisións de servizo do mes de maio: dispáranse as renovacións

Achegamos os datos das adscripcións, comisións e prórrogas do pasado mes de maio. Descargar listaxe.

O número de renovacións das comisións dispárase como sucedeu no mes de marzo e acada as 111 resolucións. Porén, dentro das prórrogas xa hai persoal que pasa dos 2 anos ou os supéraos con creces. Recordamos que salvo en "non vacantes", o prazo máximo é de 2 anos. Outra cousa é que logo se produzan cruces de comisións e/ou comisións encadeadas.

As novas comisións crecen lixeiramente mais mantéñense nun nivel semellante (de 71 a 76), así como as adscricións provisionais (de 8 a 9). Como en abril, revogacións só houbo unha, desta volta en Vigo. Para non variar, hai promocións espectaculares como xente que pasa dun nivel 20 a un 30.

mércores, 7 de xuño de 2017

Máis diñeiro público para comprar a prensa: 549.000€

No DOG do 7 de xuño publícanse os convenios de colaboración subscritos pola Consellaría de Cultura e Educación no primeiro cuadrimestre do ano 2017.

Entre estes destacan, polo seu orixinal motivo para comprar titulares, os do "fomento da lectura da prensa escrita" nos centros docentes galegos ou os destinados a "potenciar o uso do idioma galego" nos principais rotativos galegos. Orixinais porque no primeiro caso máis que fomento da lectura, trátase de comprarlle xornais a determinadas editoriais e iso máis que convenio é un contrato de subscrición. E orixinal no segundo caso porque xa sabemos como potencian o uso do idioma galego a maioría dos xornais que se editan no noso país. En total, 549.000 €.

martes, 6 de xuño de 2017

Resumo da xuntanza co director de Función Pública sobre o baremo de concursos de traslados e outros. 5/6/2017

O día 5 de xuño asistimos a unha xuntanza onde o Director Xeral da Función Pública nos achega un borrador sobre o baremo dos futuros concursos de traslados (ao final desta nova) aínda que tamén informaron sobre outros asuntos como as vindeiras tomas de posesión, procesos selectivos en marcha ou seguimento de acordos.

Asistimos á xuntanza sen documentación previa, polo que basicamente nos limitamos a recibir as ideas expostas polo director xeral da Función Pública, facer unha intervención moi xenérica sobre o asunto, e tratar algunha cuestión máis. Na xuntanza fan entrega dun documento que posteriormente enviaron en arquivo dixital.

O director comeza afirmando que a súa proposta é totalmente flexíbel, coas seguintes dúas únicas limitacións: 1) Calquera cambio debe ir na liña de simplificar e axilizar os concursos, 2) Os cambios deben ser conformes ás normas legais (lei de emprego público, decreto de provisión e convenio colectivo).

ASINA: Pola rehabilitación da Escola Infantil Santa Susana (Santiago de Compostela)

O Comitè de Polìtica Social de A CORUÑA, xunto a nais e pais e persoal da Escola Infantil de SANTA SUSANA en COMPOSTELA, estamos a loitar porque 80 prazas de educaciòn infantil non marchen polo desague...como xa pasou noutros tristes casos.

Necesitamos a tua sinatura.


luns, 5 de xuño de 2017

Convocados os cursos de formación da EGAP para o segundo semestre

No DOG do luns, 5 de  xuño de 2017 a EGAP publicou a convocatoria fas actividades de formación continua correspondentes ao segundo semestre do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.

O número máximo de actividades que se poden solicitar son cinco. O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir das 8:00 h. do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG e remata o 15 de xuño ás 14:00h.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula.

xoves, 1 de xuño de 2017

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 24: A sinistralidade laboral como escusa para financiar a fondo perdido a mutuas e empresas

http://www.cigsaudelaboral.org/files/documentos/Boletin%20CIG%20Saude%20Laboral%20N%C2%BA%2024.%20Version%20galego.pdf
Xa está dispoñible para descarga o Boletín da CIG de Saúde Laboral Nº24.

Neste número:
  • Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo: A sinistralidade laboral como escusa para financiar a fondo perdido  a mutuas e empresas
  • Sinistralidad e  laboral  e  enfermidades  profesionais: un custo humano e económico evitable
  • Última Enquisa Estatal de Condicións de Traballo
  • Estudo  epidemiolóxico  das  enfermidades  profesionais recoñecidas no Estado español de 1990 a 2014